Disseny


A continuació exposo algunes normes, que intento aplicar quant faig una via nova, esta basat en la experiència i en el sentit comú, de tant en tant vaig afegint i variant algunes coses conforme aprenc.
Se accepten consells i opinions.

Disseny de una via nova i popular

 01)  Itinerari

              01a)  No te que ser  mol difícil, màxim IVº + / Vº i si te 
                       algun tram  de mes que, es pugui fer còmodament 
                       en A0

              01b)  Si la dificultat esta al voltant del IIIº un segur, cada 
                       5/6 metres, si tenim un tram de IVº posar un segur 
                       cada 3/4 metres, segons  la dificultat,  si arriba al 
                       IV+ assegurar-lo de forma que es pugui fer en A0

              01c)  Pensant en la gent que fa temps que no escala les 
                       tirades curtes son importants, per que no cansen, 
                       per que  la gent que te una mica de nivell  però
                       va amb nens o amb gent sen se gaire nivell, de 
                       aquesta forma es pot  controlar a vista i amb la 
                       veu, sense problemes.
                       La distancia optima per aquets casos es de 22 a 28
                       mts, així també permet  anar 3 amb una corda, 
                       cosa habitual en gent que comença o va amb nens.

             01d)  Al tindre mes reunions la via sembla mes alpina i 
                      mes llarga amb lo que justifica la matinal i no cansa
                      excessivament, cada reunió representa, per  
                      aquet personal de  15 a 30 minuts
  
             01e)  Si algú te capacitat i  lo que vol es anar mol rapit, 
                      pot empalmar dos llargs amb un, cosa mes difícil 
                      si les tirades fan mes de 30 metres, així tots 
                      contents

              01f) Si pensem en aprofitar algun terreny amb
                     vegetació, la experiència em diu, que si la via es 
                     fa mol, es degrada  fàcilment ;  Per lo tant crec 
                     que lo millor per no malmetre la vegetació es :

                                   Si es una sabina o un arbre, posa una
                                   xapa  a la seva alçada, de tal manera 
                                   que quedi fora de pas, encara que sigui 
                                   un parell de pams.

                                   Intentar evitar les zones arboredes, si no
                                   es possible, traçar un itinerari lo mes curt, 
                                   fàcil i còmoda possible, deixar-lo 
                                   senyalitzat, per que no mes es passi per 
                                   aquet indret i el resta no se espatlli.

02 Les Reunions

             02a)  Les reunions es tenen que instal·lar preveien la 
                      possible caiguda de pedres, per lo que es 
                      convenient que estiguin, desviades de la vertical
                     del proper llarg o protegides per algun sortint.
 
            02b)  Si reuneix aquets paràmetres es te que tindre en
                     compte que cap la possibilitat de  èxit, per lo que
                     pot arribar a estar mol freqüentada, per aquest 
                     motiu es procurarà, que les reunions :

                                   -  Siguin força còmodes
                                   -  Fer dos reunions juntes, però que es 
                                      puguin muntar independentment.

             02c)  Si la reunió la instal·lem en un plataforma herbosa,
                      una cornisa de terra, un bosc o similar, se ha de 
                      tindre en compte que aquet terreny es degradarà,   
                      per lo que sempre que sigui possible se ha de evitar, 
                      si es necessari fer-ho, i que lo que ara es una 
                      plataforma petita esdevindrà una terrassa gran, 
                      i es possible que  es perdi totalment la plataforma,
                      per lo tant preveure aquesta transformació a la 
                      hora de posar les xapes de la Reunió  i posar-les 
                      una mica mes baixes de lo habitual


03) Baixada

             03a) La majoria de baixades es amb un ràpel.
                     Si no esta instal·lat i lo em de instal·lar nosaltres em
                    de tindre en compte :

             Lo mes vertical possible per que les cordes no 
             dominin

             Preveure la caigudes de pedra i evitar els llocs 
             perillosos

             Si se han de fer varius ràpels que el lloc de 
             canvi sigui còmode i que no sigui gaire llarg,
             per poder fer-ho amb una sola corda.

             Preveure que el lloc per recuperar el ràpel 
             estigui protegit de la caiguda de pedres.

           03b)  Si es baixa caminant o desprès del ràpel se ha de 
                    caminar per un lloc que no tenim camí, marcar-los
                    amb fites adequadament, per dos motius,
                
            Per que el personal no es perdi

            Per que si esta ben marcat es farà un camí 
            natural que no farà malbé el resta del terreny, 
            en cas contrari cada persona farà el seu camí
            i al final tindrem un munt de traçats i de
            terreny fet malbé.

            Lo mateix serveix per l’aproximació


05) Varis
   
           05a)   Pensar que posant pitons es mes ecològic, es un tema 
                     a debat, la meva opinió es que  posar un pitó equival a

           Que tel prenguin, i que algú que va confiat en
            trobar-lo, es trobi atrapat en una mala situació,
            o es deixa de fer la via, o....

           Finalment tots sabem que el pitó no i es, i 
           comencem a pitona i despitonar, amb lo que
           en una via mol concorreguda equival a una  
           degradació constant  de la fissura

           Evidentment lo millor es tindre una bona 
           col·lecció de tascons, i millor si son de aquells
           que valen un ronyo i part de l’altre i que a  
           sobre tenen noms de colors. Però clar aixó val
           un paston, que no tots poden accedir i mes si
           no mes escalant  de tant en tant i no fan
           gaires vies per equipar

                    Per tot lo anterior si volem fer una via per que la faci,
                    i se ho passi d’allò mes be,  molta gent, lo mes 
                    pràctic es una xapa

           05b)  Si lo que volem es aprofitar un pont de pedra, passa
                    que al final queda una vaga  podrida, que ve per que 
                    no portem o per mandra queda, tal qual i es un perill
                    greu en cas de caiguda, també pot passar que si te 
                    espai es converteix  en un munyo de cordinos / cintes
                    i altres andròmines que a part de transmetre 
                    inseguretat fan mol lleig.


Pròleg
A mes crec que això dels pitons, tascons, “baguetillas” i semàfors, queda mol millor en les vies de aventura, que no es  repeteixen tant
i per una minoria , que saben aprofitar el terreny, tenen experiència i gaudeixen immensament de aquet plaer, per mols dels altres, “domingueros”,, aquestes vies son inabastables, be per edat, forma física o dedicació.

Siguem Valents i aquells que obren vies de Aventura, que ho facin al seu aire, se’ls ha de respectar i admirar.

Aquells que ara obrim per un escalador de un perfil mes amable i mes “dominguero” fem-ho Be i no amitges. També se’ns respecta

Ara aquells que no es ni carn ni peix, ...... mmmm ..... no se, no tinc suficients coneixements per opinar.

Guillem Arias